فیلترشن آبیاری وانتخاب آن

-برآورد پارامترهای فیلترشن

1-دبی جریان بهینه در فیلترهای شن تحت فشار (سرعت)

برای بیشتر شدن اثر فیلتر، باید مطمئن شد آب در دبی بهینه خود می ­باشد.

سرعت بالای جریان روی فیلتراسیون و زمان لازم برای جمع کردن ذرات معلق تاثیر دارد.

این کارباعث کوتاه تر شدن زمان فیلتراسیون می شود و تصفیه را سخت تر می­ کند.

“سرعت بالا” به معنی سرعتی بیش از حد معین در لوله می باشد که با ft/sec یا gpm/ft2آن را می ­سنجند. مثلا سرعت 10 fps سرعت بالایی است.

این مقدار حدودا 70 gpm در لوله PVC 1 اینچی و 100gpm برای لوله PVC 2 اینچی مطلوب می ­باشد.

2-بررسی اثرات منفی جریان با سرعت بالا در فیلترشن آبیاری

ذرات معلق با سرعت جریان بالا در شن فرو می رود.

در نتیجه نیاز به پس شویی بیشتری دارد تا آلودگی را خارج کند.

این باعث هدر رفتن وقت و انرژی می شود.

وقتی این اتفاق می افتد تصفیه ناقص خواهد بود و یا هیچ تصفیه ای صورت نمی گیرد.

سرعت بالا باعث فرسودگی شن و ماسه خواهند شد و زبری سطح شان راکاهش می دهد ودر نتیجه شن ها باید عوض شوند.

برای بهترین نتیجه، سرعت جریان آب را تا حد ممکن پایین نگه دارید.

پمپ های دور متغیر جدید راندمان خوبی برای ایجاد جریان در سیستم دارند، با فشار یک دکمه جریان را کنترل می کنند.

3-انتخاب فیلترشن آبیاری

با در دست داشتن دبی آب جهت تصفیه و سرعت فیلتراسیون مور نیاز مساحت فیلتر شنی را محاسبه می­ کنیم.

دبی آب را از تقسیم حجم استخر بر زمان تصفیه (4 تا 8 ساعت) بدست می آوریم.

سرعت را نیز از روی کاتالوگ سازنده (6 تا 8 gpm/ft2) بر می داریم.

Q=AV

A(ft2)= Q(Gph)/V(mph)

حال قطر به راحتی قابل محاسبه است.

A= πD2/4 D(m)= d(ft)* 304.8

مدل مناسب فیلترشن انتخاب می کنیم.

سرعت فیلتراسیون مناسب فیلتر های از 6 تا 8 gpm/ft2 می باشد.

4-محاسبه تعداد فیلترشن آبیاری

برای استخرمعمولا تعداد فیلتر ها را زوج انتخاب می کنند.

یک فیلتررا برای هر دو فیلتر به عنوان رزرو قرار می دهند تا در زمان تعمیر آن را وارد خط کرد.

برای جکوزی به دلیل تفاوت دمایی آب استخر با آب جکوزی باید فیلتر جداگانه ای را انتخاب کرد و در مدار قرار داد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد