تفاوت دیوارخاک مسلح ژئوگریدی با تسمه فلزی

از رکن های اصلی که در پروژه های ساختمانی و مهندسی عمران همچون اسکله ها، حریم راه ها و پل ها کاربرد دارد دیوارهای خاکی مسلح می باشد.

-دیواره های حایل خاک مسلح ژئوگریدی چیست؟

دیواره های حایل خاک مسلح ژئوگریدی از سازه های خاک مسلح است که از آن ها برای زیرگذرها، روگذرها که در داخل و خارج شهر مورد استفاده هستند، اجرا می شود.

این دیواره ها خاک مسلح سازه انعطاف پذیرهستند.

دیوارخاک مسلح از مسلح کننده ها و پوشش دیوار تشکیل و با استفاده از تسمه های فلزی مسلح می شوند.

-ویژگی دیواره های حایل خاک مسلح ژئوگریدی

-از نظر اقتصادی به صرفه می باشند.

-نسبت به سازه های سنتی انعطاف پذیری بیشتری دارند.

-برای ارتقاء عملکرد مدل،اجتماع ذرات به بهینه سازی دیوار خاک مسلح ژئوگریدی کمک می کند.

– میزان هزینه ای که برای اجرای دیوارهای خاک مسلح با ژئوگرید صرف می شود ۹تا ۱۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

-تفاوت اصلی دیوار خاک مسلح ژئوگریدی با تسمه فلزی

اجرای طرح های دیوار خاک مسلح ژئوگریدی از چندین سال پیش در ایران وارد و اجرا شد و روزبه روز نیز توسعه یافت.

این نکته را باید بدانید که تسمه های فلزی در فواصل معین در داخل خاکریزها به حفظ و پایداری در مقابل بارهای خارجی کمک می کنند.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد