سخت کننده سطح بتن

-تعریف سخت کننده بتن

سخت کننده سطوح بتن مایعی سیتیکاتی است، که با خمیر سیمان واکنش شیمیایی می دهد و تشکیل لایه ای سخت می دهد.

باسخت شدن بتن باعث نفوذ ناپذیر شدن آن و در نتیجه افزایش مقاومت سطوح بتنی راه به همراه دارد.

مانع نفوذ آب, مواد شیمیایی ,روغن و مواد نفتی و همچنین جلوگیری از ایجاد گرد و غبار در بتن می گردد.

-موارد مصرف سخت کننده سطح بتن

-مراکز بهداشتی و آموزشی.

-ادارات و ساختمان های مسکونی.

-انبارها و پارکینگ های طبقاتی.

-انبارهای مواد غذایی و بهداشتی.

-سطوح بتنی داخل یا خارج ساختمان.

-مزایا سخت کننده سطح بتن

-تسهیل نظافت سطح.

-کاربرد آسان.

-افزایش مقاومت سایشی و شیمیایی بتن.

-قابل مصرف بر روی سطح بتن کهنه و نو.

-روش و ميزان مصرف سخت کننده سطح بتن

1-بتن های جدید

پس از اجرای بتن با اجرای لایه ای نازک از سخت کننده، سطح قابل تردد می شود.

میزان مصرف در این حالت 100-200 گرم در متر مربع می باشد.

2-بتن های قدیمی

ابتدا سطح زیرکار را کاملا تمیز و عاری از هرگونه آلودگی روغنی,نفتی و گرد و غبار و قطعات سست نمایید.

سپس سخت کننده سطح بتن را به وسیله پمپ یا قلم مو بر روی آن اعمال نمایید.

میزان مصرف بستگی به نوع سطح و خلل و فرج بتن دارد و به طور متوسط 100-300 گرم بر متر بتن می باشد.

اجرای لایه های اضافی باعث افزایش سختی سطح خواهد شد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد