نحوه نصب راندل

دیسک اتصال یا راندل یکی از قطعات مورد نیاز برای تثبیت لایه آببند به سطوح عمودی و دیواره می باشد.

-نصب راندل یا راندال ژئوممبران

ابتدا سطح مورد نظر را به لحاظ استحکام و سفت بودن بررسی می کنیم.

سطح مورد نظر باید محکم و ترد نباشد مانند نقاطی که شات گریت ضعیف دارد یا بتن دست ساز باشد.

پس از بررسی سطح با استفاده از میخ و چاشنی و گان نصب به مهار راندال یا راندل اقدام می نمائیم.

مهار اولیه انجام گردید، سپس با سشوار حرارتی سطح روی راندال را حرارت می دهیم.

همزمان محل تلاقی راندل به لایه آببند حرارت داده می شود.

با کمی فشار دو سطح تماس را به هم می چسبانیم.

در زمان جوشکاری ابعاد درست دقیق برآورد گردد، تا محل جوشکاری در شوک و کشش قرار نگیرد.

-نصب راندل یا راندال PVC

ابتدا سطح مورد نظر را به لحاظ استحکام و سفت بودن بررسی می کنیم.

کلیه مراحل قبلی مطابق دستورالعمل بالا اجرا گردد.

نکته قابل تامل، حرارت لایهPVC تا زمانی که آماده نصب به راندل گردد.

-نصب راندل یا راندال VLDPE

دستورالعمل اجرا مطابق بالا تکرار گردد.

انتخاب راندال خیلی مهم است.

کیفیت راندال خیلی مهم است، و باید جنس VLDPE باشد.

راندلPVC و راندال ژئوممبران کارایی ندارد.

-نکته

در صورت سست بودن بستر بهتر است، از میخ های بلند و با قدرت بالا از گان استفاده نمود.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد