دلایل استفاده از کاورضدسرما

صنعت کشاورزی یکی از چندین صنایعی است که در آن، کاورضدسرما کاربرد زیادی دارد.

سال به سال با آگاه شدن کشاورزان و کسب اطلاعات بیشتر درمورد ویژگی های این عایق ضدسرما، استفاده از این فناوری در کشاورزی درحال زیاد شدن است.


دلایل استفاده از کاورضدسرما برای کنترل سرما چیست؟

-به صرفه بودن.

-کنترل گرما و محافظت بهتر از محصولات.

-جلوگیری از آسیب رسیدن به میوه ها و ریشه ها از طریق نفوذ پذیری صحیح هوا.

-کمک به کاهش نیاز به آبیاری.

-تفاوت کاورضدسرماPP با کاورضدسرما پتوی

-کاور ضدسرما PP با توجه به نوع دوخت سبکتر و ضخامت آن نسبت به کاور پتوی کمتر است.

-کاربرد کاورضدسرما پتوی برای مناطق سردسیر بهتر است.

-جهت پوشش گلخانه هم کاور ضدسرماPP و هم کاور ضدسرما پتوی کاربرد دارد.

-کاور ضدسرما پتوی دارای گرما بیشتر می باشد.

-برای مناطقی گرمسیر با دوره سرما کوتاه کاور ضدسرما PP عملکرد بهتری دارد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد