چسب بلوک سیمانی چیست؟

-معرفی چسب بلوک سیمانی

چسب بلوک،از ترکیب مصالح سنگی و سیمان و مواد پلیمری اصلاح شده، تولید می شود.

به دلیل صرفه اقتصادی و خواص چسبنده چسب بلوک کاربرد فراوان دارد.

-کاربرد چسب بلوک سیمانی

-اجرا دیوار بدون ملات.

-نصب بلوک های سبک سیمانی و گچی پیش ساخته.

مانند: هبلکس، بلوک سیمانی، لیکا، هبلکسAACوCLC کارایی دارد.

-جایگزینی مناسب جهت اندود ملات ماسه سیمان در شرایط محیطی سخت بر روی انواع نما استفاده می گردد.

-قیمت مناسب چسب بلوک سیمانی.

-مناسب دیواربیرونی و داخلی آپارتمان.

-ویژگی چسب بلوک سیمانی

-قابلیت اجرا از ضخامت 1 سانتیمتر تا 5 سانتیمتر.

-نیازبه هیچ ماده ای غیر از آب ندارد.

-از هدررفتن دما از محل ملات ماسه سیمان جلوگیری و به نصب قطعات سرعت می بخشد.

-مشخصات فنی چسب بلوک سیمانی

-رنگ سیمانی.

-PH : 12

-چسب بلوک سیمانی حالت پودری دارد.

-چسب بلوک سیمانی یون کلر ندارد.

-نحوه استفاده چسب بلوک سیمانی

-آب را جهت دستیابی به غلظت معین به مخلوط، اضافه می کنیم.

-گیرایش اولیه ملات پس از 5دقیقه انجام می شود.

-چسب بلوک سیمانی، به وسیله کاردک یا ماله برای پوشش سطح مورد نظر قابل اجرا است.

-برای کارایی بهترچسب بلوک سیمانی، پیشنهاد می گردد.

-از ماله دندانه دار با عرض مساوی استفاده شود.

-پس از اجرای چسب بلوک سیمانی باعث صاف و یکنواخت شدن سطح می گردد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد