مراحل ساخت استخرهای ژئوممبران

استخرهای ژئوممبران ازسریعترین ومقرون به صرفه ترین استخرهای موجود هستند.

بنابراین باید مراحل ساخت استخرهای ژئوممبران درست رعایت شود.

این مراحل به شرح زیر می باشند.

1.تعیین محل محل استخرهای ذخیره.

2.محاسبه حجم آب و شکل هندسی استخرهای ذخیره آب کشاورزی.

3.خاکبرداری / خاکریزی و کفسازی استاندارد استخرذخیره آب کشاورزی.

بسترسازی استخر ذخیره آب کشاورزی باید با نظارت ومحاسبات فنی مانند ترازبالا و پائین و شیب بندی انجام گیرد.

4.انتخاب انواع ژئوممبران و ژئوتکستایل مناسب برای استخرهای ذخیره آب کشاورزی.

انتخاب عرض مناسب ژئوممبران وژئوتکستایل بسیارنکته مهمی است.

5.تعیین نقاط ورودی/خروجی آب برای استخرهای ذخیره آب کشاورزی.

تعیین سایزومحل لوله ورودی وخروجی براساس ابعاد استخر کشاورزی طراحی می گردد.

6.اجرای پوشش ژئوممبران و ژئوتکستایل همراه با جوشکاری آن ها.

7.ایجاد حصار محافظ برای استخرذخیره آب کشاورزی.

فنس و تابلو خطر با درج عمق استخر و نردبان استخراز الزامات ایمنی ساخت استخرژئوممبران است.

8.آبگیری استخر ذخیره آب کشاورزی.

دراین مرحله با تقسیم بندی ارتفاع استخردرسه سطح اقدام به آبگیری استخرمی کنیم.

9.کنترل نهایی و پرکردن ترانشه استخرذخیره آب کشاورزی.

حفرترانشه باید براساس ارتفاع و عمق استخرطراحی و اجرا گردد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد