کاربرد ژئوتکستایل برای زهکشی

ژئوتکستایل ها کاربردهای فراوانی دارند. فیلتراسیون، زهکشی،جداسازی، کنترل فرسایش، کنترل رسوب، تقویت وسد رطوبتی از جمله کاربرد های اساسی ژئوتکستایل است.

پرکاربردترین عملکرد ژئوتکستایل ها زهکشی است. گذردهی ظرفیت عبور جریان آب ازلایه ژئوتکستایل راگویند.

ازژئوتکستایل به عنوان مجرای زهکشی استفاده می شوند. ژئوتکستایل های نبافته بهترین محصول جهت زهکشی است.

زهکشی با ژئوتکستایل کاربرد کوتاه مدت دارد.

-نحوه اجرا زهکش با ژئوتکستایل

-طراحی زهکش.

ایجاد چاه زهکش.

حفرترانشه زهکشی.

-اجرالایه ژئوتکستایل.

نصب لوله های زهکشی

گراویه ریزی.

دوباره مسیرزهکشی با استفاده ازلایه ژئوتکستایل پوشیده می شود.

-ویژگی ژئوتکستایل برای زهکشی

-رفع خطرهای احتمالی ناشی از ورود آب به بستر گود.

-افزایش ظرفیت باربری خاک زیر فونداسیون.

-کاهش هزینه.

-صرفه جویی دروقت.

-تامین شرایط ایده آل جهت اجرا.

-جلوگیری از وارد شدن آسیب های احتمالی در زمان بهره برداری.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد