زهکش روفگاردن چیست؟

اجرای سیستم زهکشی بخش اصلی روفگاردن و بامسبزاست.

لایه زهکشی به توانایی مجموعه روفگاردن و باغبام برای انتقال آب اشاره دارد.

منظور از انتقال آب نه تنها انتقال عمودی، بلکه انتقال جانبی آب از بام در زمان بارندگی های شدید نیز است.

خاک روفگاردن و بامسبز از مواد آلی ساخته شده است.

اما به دلیل تمایل مواد آلی به پوسیدگی، با گذشت زمان، محتوای آلی آن بسیار کم می شود.

و به همین دلیل، آب را به خوبی نگه نمی دارد.

سیستم زهکشی علاوه بر جذب و انتقال آب در هنگام بارندگی، وظیفه ی نگه داشتن آب برای دسترسی گیاهان و کاهش حجم آب

زهکش ها در بام را نیز به عهده دارد.

حفظ دسترسی گیاهان روفگاردن به آب مهمترین وظیفه زهکش است.

زیرا در صورت عدم اجرای زهکش، روفگاردن و بامسبز به سرعت خشک می شوند.

عواملی که بروی عملکرد زهکش تاثیر مستقیم دارند به شرح زیر می باشند.

-عوامل خشک شدن گیاهان در روفگاردن

-وزش باد در لبه بیرونی ساختمان.

-سایه هایی که توسط ساختمان های دیگر.

-بازتاب نور خورشید از سنگ های نما،پنجره های اطراف.

-رطوبت غیرینکواخت خاک روفگاردن.

-سقف های با شیب کم به طور معمول دارای ۲ درصد شیب.

-زهکش سه بعدی یا CVF چیست؟

این زهکش از پلاستیک سخت ساخته می شود و بار زیادی را نیز تحمل می کنند.

از نظر ظاهري شبيه جعبه پلاستیکی ولانه زنبوري هستند.

فضاهای خالی زهکش،شرایط هوا و رطوبت مناسب رابرای ریشه گیاه فراهم می کند.

زهکش سه بعدی بار نقطه ای 80 کیلوگرم را تحمل می کند.

هرچقدرارتفاع زهکش روفگاردن بالاتر زهکشی آب بیشتر وهزینه تولید آن بیشتر است.

درشرایط نرمال برای زهکش روفگاردن 20 میلیمتری تا 30 میلیمتری توصیه می شود.

برای عملکرد بهتر زهکش و عدم گرفتگی آن بهتر ازاست از فیلترخاک روفگاردن استفاده کنیم.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد