کنترل سرمای زودرس بهاره وپائیزه

سرما ویخبندان هرساله خسارت های فراوانی به بخش کشاورزی وباغداری وارد می نمایند.

آسیب های ناشی ازسرما غالباً ناشی ازسرمای زودرس بهاره وپائیزه می باشند.

حتی کشت گونه های مقاوم زراعی ودرختان بااصالت بازهم نمی تواند ضمانتی جهت مهارسرمای زودرس بهاره وپائیزه باشد.

باکاهش دما شوک دمایی به گیاهان ودرختان خسارات وارد می نماید.

-راهکارهای سنتی سرمای زودرس بهاره وپائیزه

-آبیاری زمان وقوع سرما درمرحله ظرفیت مزرعه .

-حذف گیاهان پوششی نظیرعلف‌های هرز.

-بخاری‌های باغی به منظورگرم کردن موقت محیط.

-پوشاندن درختان جوان با خاک متراکم.

-استفاده ازکلاهک‌های مخروطی شکل پلاستیکی.

-معایب راهکارهای سنتی سرمای زودرس بهاره وپائیزه

-گران بودن ومقرون به صرفه نبودن.

-زمان بربودن.

-محدودیت های انرژی وسوخت.

-راندمان پائین.

باتوجه به این مشکلات روش های سنتی توصیه نمی شود.

وباید به دنبال راهکارهای با حداقل ریسک وحداکثر راندمان پیدا نمود.

-کاورمهارسرمای زودرس بهاره وپائیزه چیست؟

پوشش پارچه ای با ویژگی های منحصربه فرد فراوان می باشد.

-ویژگی های کاورمهارسرمای زودرس بهاره وپائیزه

-جذب ودفع مایعات.

-استحکام بالا.

-فیلتراسیون.

-آنتی باکتریال واستریل بودن.

مقاوم دربرابرنورآفتاب والبته مقاوم دربرابرآلودگی وباکتری.

-امتیازات کاورمهارسرمای زودرس بهاره وپائیزه

-قابلیت استفاده درچندین فصل.

-دردسترس بودن.

-کشسانی خوب براساس ضخامت.

-مقرون به صرفه.

-اجرای سریع.

-طول عمربالا.

-نگهداری راحت.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد