معرفی ژئونت وکاربردهای آن

-تعریف ژئونت

مواد اولیه شبکه زهکشی ژئونت ازجنس پلی اتیلن باچگالی بالا (HDPE) است.

این شبکه ازردیف های متقاطع بروی یکدیگر ایجاد می شود.

-مشخصات فنی شبکه ژئونت

-زهکشی عالی.

-طول عمرزیاد.

-مقرون به صرفه.

-اجرای سریع.

-ظرفیت جریان بالایی.

-کنترل فشاربالا.

-قابلیت اجرا بروی شیب زمین بسیارزیاد.

-کاربردهای شبکه ژئونت

-زهکشی گودساختمانی.

-زهکش وهدایت شیرآبه زباله.

-به عنوان زهکش معادن مس وطلا.

-تثبیت سطوح شیبدار.

-محافظت ازریزش سنگ مناطق کوهستانی.

-معرفی کامپوزیت ژئونت

ژئوکامپوزیت ازترکیب ژئونت بادولایه ژئوتکستایل ایجاد می شود.

به دلیل وجود لایه های ژئوتکستایل وعدم عبورموادزاید، عملکردژئونت بسیاربالا می رود.

-کاربردهای کامپوزیت ژئونت

-زهکشی دیوارپی وفنداسیون.

-جمع آوری گازمتان.

-برای زهکشی روسازی و جاده شهری وبین شهری.

-زمین های چمن ورزشی به عنوان زهکشی زیرسطحی.

-کاربردهای کنترل فرسایش.

-امتیازات بارزژئونت وژئوکامپوزیت ژئونت

ژئونت‌ها وکامپوزیت‌های ژئونت زهکشی بهترین جایگزین فیلترهاوزهکش‌ها سنتی وقدیمی هستند.

که باکاهش هزینه‌های پروژه، زمان ساخت وبهره برداری ازپروژه های عمرانی را به حداقل رسانده اند.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد