نوارتیپ آبیاری زیرسطحی چیست؟

نوارتیپ آبیاری زیرسطحی دارای انواع مختلفی دبی از0.7 تا 4 لیتردرساعت می باشد.

طول این نوارتیپ ها از300 تا 3000 مترمتغیراست.

فشارکاری 0.5 تا 5 بارو فاصله بین قطره چکان ها از 10 تا 120 سانتیمتراست.

-امتیازات بارز نوارآبیاری زیرسطحی

-صرفه جویی درمصرف آب، کودها وآفت کُش ها.

-عدم ایجادروانآب.

-بازدهی بیشتر.

-قابل استفاده برای انواع محصولات کشاورزی.

-پوشش دهی سطح وسیعی ازاراضی کشاورزی.

-مقاوم دربرابراشعه ماوراء بنفش خورشید.

-انواع نوارتیپ آبیاری زیرسطحی

1-کشت ردیفی.

2-کشت های ردیفی به صورت دفنی.

3-درختان میوه، تاکستان ها، درختان زیتون وگلخانه ها.

4-درختان وبه صورت دفنی.

5-زمین های دارای پستی و بلندی(گیاهان تزئینی).

6-خاصیت خودشویندگی بوده وپرورش گیاهانی که درمناطق شیبدار.

-دلیل برتری نوارآبیاری زیرسطحی

-عدم مکش ذرات به داخل لوله.

-دارای دیافراگم سیلیکون برای حرکت آزاد.

-ضریب اصطحکاک مطلوب به دلیل سطح بسیارصاف داخلی.

-وجود فیلتراسیون درپشت دیافراگم سیلیکون.

-دریچه ورودی برای جلوگیری ازانسداد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد