ویژگی های خاص دیمپل شیت چیست؟

لایه شانه تخم مرغی یادیمپل شیت ازمصالح نوین ژئوسنتتیک است.

برای عایقکاری وزهکش سیال دردیواره ها وکف استفاده می شود.

-انواع شانه تخم مرغی یا دیمپل شیت

1-مواد اولیه برپایه نو (Virgin) وشیری رنگ وجوش پذیری بهتری دارند.

2-برپایه موادبازیافتی ومشکی رنگ هستند.

-مشخصات فنی زهکش شانه تخم مرغی یا دیمپل شیت

-زهکشی درکف ودیواره.

-کنترل نفوذ سیال.

-دوام بسیاربالایی درمقابل فاضلاب.

-دارای مقاومت بسیارزیاددر برابربارهای ضربه ائی.

-نصب سریع وآسان.

-قابلیت اجرابروی شات كریت وپوشش نهایی.

-حذف فشارهیدرواستاتیک ازپشت سازه.

-عمرمفید طولانی.

-حذف مواد آلوده كننده آب آشامیدنی.

-کاربردهای ورق شانه تخم مرغی یادیمپل شیت

1-تونل، مترو، انتقال کابل ، راه، راه آهن.

2-زهکشی ومهارزه آب محل گودبرداری وخاکبرداری

صفحه های دیمپل شیت جهت فونداسیون ها وگودهای عمیق بهتر است ازدیمپل شیت‌های با ارتفاع بزرگترکه قابلیت انتقال آب بیشتری دارند استفاده شود.

استفاده ازدیمپل شیت باارتفاع بیشتر باعث می‌شودتا انتقال آب به لوله‌های زهکش پایینی با مشکل مواجه نشود.

3-روفگاردن، بامسبزوباغبام

صفحه شانه تخم مرغی یا دیمپل شیت جهت زهکش در روفگاردن وبامسبزاستفاده می شود.

لایه های دیمپل شیت برای زهکش محل کاشت چمن طبیعی وباغچه های باارتفاع 2 سانتیمترتوصیه می شود.

4-قابلیت استفاده درتحكیم موقت ونهایی سازه.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد