عایق حرارت ورطوبت چیست؟

ازمصالح مهم درصنعت مهندسی بحث عایق حرارتی است.

تنظیم درجه حرارت محیط، ازعوامل مؤثر درتأمین شرایط لازم برای آسایش ما است.

صرفه‌جویی درمصرف انرژی مهمترین امتیازعایق حرارتی است.

این موضوع برای حفظ محیط‌ زیست ما نیزحائزاهمیت است.

دربرخی ازموارد، عایق‌کاری ممکن است درهزینه تمام‌شده تأثیرگذارباشد.

-مشخصات عایق حرارتی خوب چیست؟

1-مقاومت دربرابررطوبت.

2-عدم رشد قارچ وکپک.

3-نگهداری راحت.

4-مقرون به صرفه وکم هرینه باشد.

5-اجرای سریع.

6-طول عمربالاداشته باشد.

7-فشارمقاوتی بالا.

8-عدم نفوذپذیری باکتری ها وموجودات موذی.

-انواع عایق های حرارتی چیست؟

الف)عایق های حرارتی الیافی ودانه مرکب

1-پرلیت.

2-یونولیت.

3-فوم حرارتی.

ب)عایق های حرارتی پتویی

1-پشم سنگ.

2-پشم شیشه.

3-پشم سرباره.

4-عایق پشم گوسفند.(قابلیت عایق حرارت ورطوبت)

ج)عایق های حرارتی پاششی

1-پلی یورتان.(قابلیت سرداجراوگرم اجرا)

د)عایق های حرارتی منعکس کننده

1-عایق های انعکاسی.(قابلیت اجرای بروی دیواره وکف وسقف)

ه)عایق های حرارتی معدنی

1-عایق های پودری حرارت.(قابلیت اجرای بروی خاک گچ، گچ وسیمان)

و)عایق های حرارتی لاستیکی

1-عایق الاستومری.(جهت عایق کاری لوله های آب گرم وسردتاسیسات وکانال های کولروتهویه)

-مشکلات عایق های حرارتی

1-عدم استحکام درصورت ضربه.

2-رطوبت زدگی.

3-هوازدگی.

-امتیازات بارزعایق حرارت ورطوبت

1-عملکرد درازمدت50 ساله.

2-عدم جذب رطوبت وبخارآب.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد