لایه های ایزوگام فویل داروپلیمری چیست؟

ایزوگام، عایق رطوبتی است که برای جلوگیری ازنفوذ نم ورطوبت به ساختمان می شود وبرای دیوارها وسقف و بام آپارتمان ها بسیارمناسب است.

مهمترین لایه های تشکیل دهنده ایزوگام، قیر، الیاف تیشو، الیاف پلی استر،فویل آلومینیومی ومواد پلیمری است.

۱–قیرصنعتی

قیرازاصلی ترین مواد تشکیل دهنده ایزوگام است.

درتولید ایزوگام مهم ترین نکته درمرغوبیت ایزوگام میزان قیر است.

زیرا میزان نفوذ پذیری وچسبندگی ایزوگام به قیربستگی دارد.

لازم به ذکر است که به دلیل قیمت نسبتاً بالای قیربسیاری ازشرکت ها ازقیرنامرغوب و یا به میزان کمترازحداستاندارد آن درتولید ایزوگام استفاده می کنند.

که این موضوع موجب تولید ایزوگام بی کیفیت وکاهش دوام وطول عمر آن می شود.

۲–فویل آلومینیومی

افزایش طول عمرودوام ایزوگام دربرابربارش ونورخورشید به فویل آلومینیوم بستگی دارد.

۳–لایه تیشوی ایزوگام

این ماده وخواص آن شبیه به پشم شیشه است.

این ماده نیز موجب مقاومت صددرصد عایق دربرابرشرایط مختلف جوی مثل بارش های فراوان وهمچنین گرمای بسیار زیاد و حتی شعله های آتش می شود.

۴–لایه پلی استرسوزنی ایزوگام

جذب ونفوذبالای قیربه الیاف شیشه یا پلی استردرایزوگام است.

ضخامت پلی استربسیارزیاد است وعامل مهم دیگری دردوام وطول عمرعایق های رطوبتی می باشد.

۵–اتکتیک پلی پروپیلن ایزوگام

اتکتیک پلی پروپیلن یک ماده پلیمری وازدیگراجزای تشکیل دهنده ایزوگام است.

۶–پودرتالک ایزوگام

این پودرازآسیاب شدن سنگ تالک به وجود می آید.

برای جلوگیری ازچسبیدن لایه های ایزوگام به یکدیگرازپودرتالک استفاده می شود.

۷–پودرمس ایزوگام

دربرخی از ایزوگام ها ازاین پودراستفاده می شود.

۸–فیلم پلی اتیلن ایزوگام

تمامی مشخصات ایزوگام ازجمله تاریخ تولید آن، مواد تشکیل دهنده آن، نشان استاندارد وسایرنکات دیگر برروی فیلم پلی اتیلن نصب می شود.

۹– باندوچسب ایزوگام

ایزوگام ها براساس مواد تشکیل دهنده آن ها به ۲ دسته ایزوگام های پلیمری ودمیده تقسیم می شوند.

-مشخصات فنی ایزوگام استاندارد

۱-وزن یک رول درحدود ۴۳ کیلوگرم و در ابعاد ۱ × ۱۰ متر.

۲-ضخامت از ۲ میلیمتر تا ۶ میلیمتر که حد استاندارد ۴ میلیمتر.

۳-مقاومت کششی طولی ۶۰-۵۰ و مقاومت کششی عرضی ۳۵-۳۰ کیلوگرم بر ۵۰ سانتیمتر.

۴-افزایش نسبی طولی ۱۶-۱۴ وافزایش نسبی عرضی ۱۰ –۸ %.

۵-مقاومت پارگی طولی ۱۰-۹ و مقاومت پارگی عرضی ۵-۴ کیلوگرم نیرو.

۶-تاب کششی اتصالات انتهایی ۱۰۰.

۷-جذب آب ۱ % و کاهش وزن ۱ %.

۸-وزن واحد سطح ۲/۴ کیلوگرم برسانتیمترمربع.

۹-انعطاف پذیری درسرما ۱۰- درجه.

۱۰-پایداری ابعاد دربرابرحرارت ۱ متر.

۱۱-میزان نفوذناپذیری آب.

۱۲-فرسودگی حرارتی درهوا حداکثر افت دردمای انعطاف پذیری ۱۰ درجه.

۱۳-مقاومت دربرابراشعه فرابنفش حداکثرافت دردمای انعطاف پذیری ۱۰ درجه.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد