چرالحاف بتنی بهترین سیل بنداست؟

طغیان رودخانه ها یاسیلاب ازبلایای طبیعی است، درصورتی که آن رامدیریت نکنیم، زیان های زیادی به بارمی آورد.

-عوامل ایجاد سیلاب چیست؟

-بارش باران وبرف شدید.

-تغییرمسیررودخانه ها.

-قطع بی رویه درختان.

-تبدیل مراتع به زمین های کشاورزی.

-روش های کنترل سیلاب چیست؟

1-روش های سازه ای سخت مانند:سد های مخزنی،سیل بند،مخازن تاخیری.

2-روش های غیرسازه ای مانند: پیش بینی،برنامه ریزی و مدیریت سیل ها است.

3-مدیریت حوزه های آبخیز.

-آشنایی با سیل بند

سیل بند ها قدیمی ترین، رایج ترین وازمهم ترین روش های مهارسیلاب ازدیربازتاکنون بوده است.

این سازه ازپخش شدن وگسترش سیلاب درزمین های اطراف رودخانه جلوگیری کرده، آن را دریک مسیرومجرای مشخص ومحدود هدایت می کند.

دیواره های سیل بند رابا بتن، سنگ، آجرو …. ساخته می شوند.

جدیدترین دیواره سیل بند، لحاف بتنی است.

شنایی لحاف بتنی

مانند تشک است وبا بتنی به ضخامت حدود ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر، پرمی شود.

-امتیازات طلایی لحاف بتنی برای سیل بند

1-مقرون به صرفه.

2-بدون محدودیت اجرا(کنترل فرسایش دیواره کانال ها، دیواره ای ساحلی، خاکریزها).

3-اجرای سریع.

4-طول عمربالا.

5-نگهداری راحت.

6-قابلیت اجرا درآب های شیرین وشور.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد