تفاوت ژئوگریدنسل دوم وسوم چیست؟

شبکه‌های پلیمری ژئوگرید ازجنس پلی‌اتیلن باچگالی بالا (HDPE)، پلی پروپیلن(PP) ویا پلی‌استر(PET/PES) تولید می شوند.

وظیفه‌ ژئوگریدها مسلح‌سازی وافزایش ظرفیت باربری مقاطع خاکی ویاسنگی است.

ژئوگریدها درسه نسل تولید شده اند.

تفاوت اصلی آن ها روش تولید(نحوه اتصال تاروپود) است.

-معرفی نسل های ژئوگرید

1-نسل اول: ژئوگرید های قالبی (Extruded).

2-نسل دوم: ژئوگریدهای بافته شده (Woven).

3-نسل سوم: ژئوگریدهای جوشی (Welded).

-ویژگی بهترین ژئوگریدچیست؟

1-ایجادنیروی اصطکاک مابین ذرات خاک.

2-قفل‌شدگی بین دانه‌های خاک.

3-مقاومت کششی درتغییرطول.

4-عملکردکرنشی بالا.

5-مقاومت درازمدت (LTDS) ژئوگرید.

-ژئوگریدهای نسل اول

نسل اول ژئوگرید ها ازپلی اتیلن وپلی پروپیلن تولیدمی شوند.

-ژئوگریدهای نسل دوم

ازانواع پلیمرها تولید می شود.

این ژئوگریدها به شکل طولی و عرضی درهم بافته شده وباروکش های پلیمری پوشانده می شوند.

-ویژگی بارزژئوگریدهای نسل دوم

-انعطاف پذیری بالا.

-قابلیت استفاده درروسازی آسفالت.

-نحوه اجرای ساده وسریع.

-ژئوگریدهای نسل سوم

این ژئوگریدها ازجنس پلس استرتولیدمی شود.

ضریب خزش بسیارپایین ژئوگریدنسل سوم باعث کاهش متراژژئوگرید مصرفی وپروژه باهزینه کمترتمام می شود.

-ویژگی بارزژئوگریدهای نسل سوم

-مقاوم دربرابرعوامل شیمیایی ومحیطی.

-آسیب های ناشی ازنصب نسبت به محصولات مشابه پایین تراست.

-مقاوم دربرابربیرون کشیدگی(pull-out).

-مقرون به صرفه.

-کاربردآن ها برای دیوارهای خاک مسلح است.

کفپوش ودیوارپوش اپوکسی مشهد
کفپوش ودیوارپوش اپوکسی
akbari

نکات اجرای کفپوش اپوکسی

ازنکات مهم کفپوش اپوکسی علاوه برمحصول باکیفیت نحوه اجرای درست آن است.
جهت اجرای کفپوش اپوکسی باید نکات فنی زیررارعایت نمود.

بیشتر بخوانید »
کفپوش اپوکسی مشهد
کفپوش ودیوارپوش اپوکسی
akbari

مشخصات بهترین کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی ازجمله محصولاتی می‌باشد که به راحتی برروی سطوح بتنی اجرا می شود.
این کفپوش‌ها دارای زیبایی و کارایی بسیاربالایی هستند.

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد