روش اجرای استاندارد راکشیلد

توری صنعتی راکشیلد،یک شبکه لوله کشی سنگین است، که ازپوشش خط لوله دربرابر پرشدن سنگ محافظت می کند.

طراحی الماسی توری صنعتی راکشیلد امکان حرکت آزادانه آب دراطراف لوله را برای محافظت کاتدی فراهم می کند.

-دلیل برتری توری صنعتی راکشیلد

1-مقاومت بالا دربرابرنورماورا بنفش.

2-دوام و طول عمرزیاد.

3-مقاوم دربرابرنورخورشید.

4-عدم واکنش با خاک ومقاوم دربرابرخورندگی خاک.

5-عدم واکنش پذیری با اسیدوباز.

-ریزسازی نصب راکشیلد

1-حذف نقاط برجسته ولبه های تیزلوله.

2-محل تلاقی های که زبری بیشتری دارند، با فرچه سیمی سمباده کشی شود.

3-نقاط پوسیده وزنگ زده حذف و اصلاح گردد.

-روش های نصب توری صنعتی راکشیلد

با استفاده از تسمه های PP می توان آن را به سه روش نصب واجرا نمود.

الف)روش اول نصب طولی راکشیلد

-این روش برای نصب لوله هایی 150 میلیمتر(6 اینچ) توصیه می شود.

-توری صنعتی راکشیلد را به موازات و اندازه محیط لوله باز کنید، به طوری که به اندازه 10 سانتیمتر لبه دو طرف توری بر روی هم قرار گیرد(over lap).

-مش وسپر حفاظتی راکشیلد را در زیر لوله قرار دهید.

-مش راکشیلد می تواند به وسیله تسمه های پلاستیکی تثبیت شوند و یا به وسیله یک مشعل گازی دو طرف لبه توری بر روی هم حرارت ببیند وبه همدیگر بچسبانید.

ب)روش دوم نصب پیچی عرضی راکشیلد

-توری صنعتی راکشیلد را به اندازه محیط لوله برش بدهید ورول های برش داده شده رابه اندازه 10 سانتیمتر لبه دو طرف توری بر روی هم قرار گیرد(over lap).

-مش راکشیلد می تواند به وسیله تسمه های پلاستیکی تثبیت شوند و یا به وسیله یک مشعل گازی دو طرف لبه توری بر روی هم حرارت ببیند وبه همدیگر بچسبانید.

پ)روش سوم نصب پیچشی مارپیچی راکشیلد

-توری صنعتی راکشیلد را در راستایی لوله باز کنید، به طوری که به اندازه 10 سانتیمتر لبه دو طرف توری بر روی هم قرار گیرد(over lap).

-مش راکشیلد می تواند به وسیله تسمه های پلاستیکی تثبیت شوند و یا به وسیله یک مشعل گازی دو طرف لبه توری بر روی هم حرارت ببیند وبه همدیگر بچسبانید.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد