بهترین چسب ژئوممبران کدام است؟

چسب ورق استخرژئوممبران به عنوان ترمیم کننده ورفع نشتی فوری ورق های ژئوممبران استفاده می شود.

این چسب های ژئوممبران هیچ محدودیتی اجرایی نداردوبرای جلوگیری از نشتی ورفع نم ورطوبت استخرکشاورزی، استخر صنعتی، مخازن اسید وبازبه کاربرده می شود.

-ویژگی بهترین چسب ژئوممبران چیست؟

الف)خودترمیم والاستیک.

چسب های ژئوممبران با لحاظ ساختارفیزیکی، دارای استحکام بالا وبه لحاظ ساختارشیمیایی، چسب های ژئوممبران ازترکیبات لاستیکی با کشسانی با می باشند.

ب) مقاومت بالا دربرابراشعه ماوراء بنفش.

پ)عدم واکنش با آب ومواد شیمیایی.

ت)قابلیت اجرا دراستخرهای پراز آب و مایعات.

-تفاوت چسب های تقلبی ژئوممبران با چسب ژئوممبران اصلی

-همه چسب های ورق استخرژئوممبران برای استفاده در زیرآب مناسب نیستند.

-عدم چسبندگی کافی.

-ازبین رفتن خاصیت چسبندگی.

-واکنش دهی با مایع داخل مخزن.

-مدت زمان نصب چسب استخرژئوممبران چقدراست؟

ازبهترین ومهمترین ویژگی های چسب های آنی استخرژئوممبران تاثیرگذاری آنی و چسبندگی بالا در کمترین زمان ممکن است.

-بهترین روش نصب و چسباندن چسب ورق ژئوممبران

الف)سطح روی ورق ژئوممبران را ازخاک ولای وآلودگی پاک کنید.

ب)با یک سمباده نرم سطح مورد نیازرا خش دارنمائید.

پ)میزان اورلب چسب آببندی ژئوممبران به میزان 3 تا5سانتیمتر می باشد.

ت)زمان مناسب نصب و اجرای چسب ورق ژئوممبران حدود ظهراست و اگرمحدودیت زمانی دارید، با یک شعله کوچک سطح ژئوممبران را گرم نمائید.

ث)بهترین کاربرد درشرایط نصب، به صورت فشارمثبت اجرا است.

ج)برای چسباندن دو ورق وروی هم توصیه نمی شود، باید محل تلاقی هم سطح باشند.

-روش نگهداری چسب ورق ژئوممبران

این چسب های ورق ژئوممبران به لحاظ ساختار پلیمری در هیچ صورت خشک نمی شود.

بهترین مکان جهت نگهداری چسب ژئوممبران، محل خنک و دوراز نور می باشد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد