مقاوم سازی خاک بستربا ژئوگرید

بسترسازی، اولین قسمتی است که در مقاوم سازی یک پروژه عمرانی حائزاهمیت است.

بنابراین بدیهی است که اگربسترازنظرباربری ضعیف باشد، کل پروژه دچارمشکل می­ شود.

درنتیجه، توجه به نوع بستروکیفیت خاک آن، ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

راهکارافزایش کیفیت خاک بستر، به سازی خاک (Soil improvement) می باشد.

یکی از آسان‌ترین، کم هزینه‌ترین و مناسب‌ترین راهکار‌ها برای افزایش قدرت باربری بستر‌های سست، استفاده ازژئوگرید به عنوان المان‌های مسلح‌کننده می‌باشد.

-اهداف بسترسازی خاک با ژئوگرید

1-کاهش نشست پذیری بستر.

2-افزایش ظرفیت باربری بستر.

3-کاهش تخلخل و نفوذپذیری.

4-بهبود مقاومت برشی خاک.

5-افزایش چگالی بستر.

-امتیازات مقاوم سازی بسترباژئوگرید چیست؟

1-ایجادظرفیت باربری مناسبی خاک.

2-کنترل تغییرات حجمی انبساطی و انقباضی خاک.

3-افزایش مقاومت خاک دربرابربارهای سازه ای.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد