آببندی بتن درشرایط فشارمنفی

ازآنجا که عملیات آببندی بتن و اعمال پوشش آببند درسازه های بتنی بستگی زیادی به شرایط پروژه دارد.
لذا برای هرپروژه آببندی بتن راهکارمناسب همان پروژه را می توان ارائه داد.

بیشتر بخوانید »

آشنایی با عایق مخازن فشار منفی

اگرساختمان دربرابرنفوذ نم ورطوبت عایقکاری نگردد، باعث ایجاد باکتری ها و کپک ها و شوره زدن می گردد.

این نم زدگی باعث کاهش عمردیواره، نما وحتی فنداسیون ساختمان می گردد.
به همین دلیل جهت جلوگیری از بروز و رشد چنین مشکلاتی نیازبه آببندی و عایقکاری رطوبتی است.

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد