تولیدکننده فیلترخاک روفگاردن وبامسبز
فیلترخاک روفگاردن
akbari

وظیفه لایه فیلتر خاک روف گاردن

دربین محیط کشت و لایه زهکش یک فیلترقرار داردکه رطوبت را ازمحیط ریشه ها دورمی کند و مانع ازگندیده شدن ریشه ها می شود.
فیلترخاک روف گاردن می تواند شامل یک بافت پارچه ای یا حتی لایه ای از شن و ماسه باشد.

بیشتر بخوانید »
تولیدلایه محافظ ریشه روفگاردن
لایه ضد ریشه روف گاردن یا بام سبز-Root Barrier
akbari

معرفی لایه ضدریشه روفگاردن

لایه ضدریشه روفگاردن چیست؟
آب مازاد لایه زهکش را جذب می کند.
با استفاده از حرکت هوای رطوبت را مجددا با لایه های بالایی انتقال می دهد.

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد