موارد مصرف خاک سبک

-مکان های که خاک سبک روفگاردن وباغ بام مصرف دارد: -فضای سبز پشت بام، روف گاردن، تراس سبز. -کشت های گلخانه روف گاردن و بالکن گاردن. -کشت گیاهان زینتی روف گاردن یا بام سبز یا باغ بام. -درختچه ها روف گاردن. -باغ بام کاشت درخت های روف گاردن. – کاشت چمن طبیعی روف گاردن. –[…]

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد