مجری درزانبساط و درزانقطاع
عایق درزانبساط ودرزژوئن ودرزانقطاع
akbari

درزانقطاع ساختمان چیست؟

در حقیقت درزانقطاع نوعی فضای خالی است که در بین دو ساختمان قرار می‌گیرد تا اثرات ناشی از تنش‌ها و ضربه‌ها را خنثی کند.

بیشتر بخوانید »

پروفیل مولتی درزژوئن چیست؟

این پروفیل می تواند درز ژوئن های ۲-۱۰ سانتیمتر را براحتی پوشش دهد. به لحاظ ساختار و استحکام عالی می باشد. که خود باعث افزایش طول عمر، جلوگیری از خوردگی، عدم تغییر شکل مقابل ضربه و فشار می گردد. -مزایای پروفیل مولتی درزژوئن -به آببندی جداگانه محل درزژوئن نیاز ندارد. -عدم نیاز به شاسی کشی

بیشتر بخوانید »
عایقکاری درزهای ساختمانی
عایق درزانبساط ودرزژوئن ودرزانقطاع
akbari

معرفی درزهای ساختمانی و اجرایی

درزها می توانند به دو صورت درزهای انقباضی یا درزهای انبساطی باشند.
دما ورطوبت تاثیرات مستقیم بروی بتن دارند.
این تغییرات در ساختمانی بتنی مسلح باید پیش بینی گردد.

بیشتر بخوانید »

مصالح پركننده درزژوئن چیست؟

براي اجراي درزهاي ساختماني معمولاً مصالح زير مورد استفاده قرار مي‌گيرد. -تعریف مصالح پركننده درزژوئن اين مواد ممكن است در بر دارنده الياف گياهي، لاستيك، تركيبات آسفالتي، چوب‌پنبه و مانند آن ها باشند. -ويژگي هاي مصالح پركننده درزژوئن 1-برخورداري از دوام زياد. 2-جاگيري و شكل‌گيري در درزها. 3-قابليت ارتجاع و عدم ايجاد اتصال محكم با

بیشتر بخوانید »

محاسبه درزهای ساختمانی

نیروهایی که به سازه اعمال می شود بسیار تفاوت دارد. این نیروها بسیارکمتر از مقادیر واقعی است. در عوض با نیروهای کاهش یافته دیگر به سازه در طراحی اجازه ورود به محدوده پلاستیک را نمی دهیم. -محاسبات درز ساختمان مقادیر مجاز Drift بر اساس بند 2-5-4 آیین نامه محاسبه می شود. درز انقطاع برای ساختمان

بیشتر بخوانید »

درزانقطاع ودرزژوئن یاانبساط چیست؟

-تعریف کلی درزژوئن یا انبساط درزی که در طول ساختمان قرارداشته باشد، درز انبساط گفته می شود. جهت جلوگیری از ایجاد تنش های بیش از حد معمول و خرابی های ناشی از انبساط ساختمان بر اثر تغییر درجه حرارت محیط خارج در ساختمان کارایی دارد. درز های انبساط باید به طریقی اجرا شود که حداکثر

بیشتر بخوانید »

درزهای ژوئن ساختمانی

نحوه قرارگیری ساختمان ها در کنار یکدیگر حالت های مختلفی از درزژوئن ایجاد می نماید. -انواع درزژوئن ساختمانی الف-ساختمان بلند و کوتاه کنار هم. ب- دو ساختمان با دهنه های متفاوت. ج- قرارگیری ساختمان نو و قدیمی کنار یکدیگر. د-درزانبساط برای ساختمان‌های طویل. -نحوه اجرا درزژوئن ساختمانی -درز انبساط برای ساختمان با اسکلت فولادی حدود

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد