کاربردژئوتکستایل درراه سازی

ژئوتکستایل در این کاربرد موجب تثبیت راه ها و خطوط راه آهن می‌گردد و با توجه به شرایط محل، یک یا چند نقش اصلی را ایفا می‌کند.

حفظ هندسه بستر راه ها و خطوط راه آهن برای عملکرد بهتر، حیاتی می‌باشد.

ژئوتکستایل در نقش جداسازی، بین مواد پی (Ballast) و زیر پی (Subballast) واقع می‌گردد.

وقتی مواد Subgrade در اثر حرکت و نیروی کوبش آن به درون لایه پی و زیرین پمپاژ می‌شود.

-ویژگی لایه ژئوتکستایل در راه سازی

-می‌تواند بستر غیرسطحی را براین راه ها و خطوط راه آهن به وجود آورد و باعث کاهش سرعت و یا حتی خارج شدن وسایل گردد، یک ژئوتکستایل جداساز می‌تواند این مشکل را رفع نمائید.

-در نقش مستحکم‌سازی در خطوط جدید و یا خطوط تعمیری، با توزیع فشار وارده به Subgrade، موجب افزایش تحمل آن می‌گردد.

-مهارسازی مواد پی و زیر پی در مقابل حرکات جانبی کمک می‌کند و از این طریق خواص انسجامی و تحمل فشار را حفظ می‌کند.

-ژئوتکستایل هم‌چنین مکانیزمی را برای زهکشی جانبی (حاشیه‌ها) ایجاد می‌کند و عملکرد زهکشی را بهبود می‌بخشد.

-دو کاربردکلیدی ژئوتکستایل درجاده سازی وراه سازی

1-تسلیح لایه اساس جاده وراه

ناشی از اضافه کردن یک ژئوتکستایل درزیریا بین یک اساس برای افزایش ظرفیت باربری مي‌باشد.

-مزایای تسلیح اساس جاده وراه

-افزایش عمرمفید پروژه.

-تامین قابلیت های سیستم قدیمی با کاهش سطح مقطع.

-سطح مقطع خاکریزی را کاهش می دهد.

-به هم خوردگی بسترروسازی به حداقل می رسد.

-درمصرف مصالح صرفه جویی می شود.

2-گیردارسازی بسترروسازی راه

دراین حالت که لایه ژئوتکستایل بین لایه اساس و زیراساس و یا سطح زمین طبیعی با لایه زیراساس عمل می کند.

-مزایای گیردارسازی بستروسازی راه

-افزایش عمرمفید پروژه.

-سطح مقطع خاکریزی کاهش پیدا می کند.

-دستخوردگی لایه های خاکی کاهش پیدا می کند.

-قابلیت دسترسی و عملیات سازه ای در خاک های نرم فراهم می شود.

-یک سکوی متراکم مناسب با خصوصیات یکسان فراهم می گردد.

کفپوش ودیوارپوش اپوکسی مشهد
کفپوش ودیوارپوش اپوکسی
akbari

نکات اجرای کفپوش اپوکسی

ازنکات مهم کفپوش اپوکسی علاوه برمحصول باکیفیت نحوه اجرای درست آن است.
جهت اجرای کفپوش اپوکسی باید نکات فنی زیررارعایت نمود.

بیشتر بخوانید »
کفپوش اپوکسی مشهد
کفپوش ودیوارپوش اپوکسی
akbari

مشخصات بهترین کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی ازجمله محصولاتی می‌باشد که به راحتی برروی سطوح بتنی اجرا می شود.
این کفپوش‌ها دارای زیبایی و کارایی بسیاربالایی هستند.

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد