کاربردژئوسل در راه سازی

ژئوسل ها بعد از پر شدن توسط خاک و فشرده شدن آن به شکل یک سازه کامپوزیت جدید می شود که دارای خواص مکانیکی و ژئوتکنیک است.

-دلایل استفاده ازژئوسل درراه سازی

-امکان استفاده بادوام در همه شرایط آب و هوایی.

-پایدارتر و اقتصادی تر.

-عمرمفید طولانی.

-کاهش ضخامت روسازی.

-افزایش چرخه تعمیر و نگهداری.

-صرفه جویی در بودجه تعمیر و نگهداری.

-عملکرد سنگین و طولانی مدت.

-صرفه جویی در منابع.

-دوستدار محیط زیست.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد